Page content

Voeren van overige procedures

Helaas is het niet altijd mogelijk om het voeren van een procedure te voorkomen. Soms liggen de standpunten van u en uw werknemer te ver uiteen om er samen uit te komen. Het conflict dat u en uw werknemer verdeeld houdt, kan te maken hebben met ontslag of ziekteverzuim, maar dat hoeft niet. Er zijn veel gebieden waarop u als werkgever van mening kunt verschillen met uw werknemer.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw werknemer zich op het standpunt stelt dat de arbeidsovereenkomst met u niet is geëindigd en dat hij of zij dus nog aanspraak op salaris heeft, terwijl u van mening bent dat de arbeidsovereenkomst wel degelijk is geëindigd en u hier samen niet uitkomt, waardoor de werknemer een procedure start en u zich moet verweren.

Het zou ook kunnen dat u van mening bent dat uw werknemer het met hem of haar gesloten relatiebeding overtreedt en dat uw werknemer daarom de op overtreding daarvan gestelde boete dient te betalen, terwijl uw werknemer van mening is dat hij of zij dat niet hoeft te doen en/of doorgaat met overtreding van het relatiebeding, waardoor u zich genoodzaakt voelt een procedure te starten tegen uw werknemer.

Ook is het mogelijk dat u een procedure hebt laten voeren door een niet-advocaat en dat diegene de procedure heeft verloren, terwijl u van mening bent dat dit ten onrechte is en u dus hoger beroep wilt stellen. U kunt dan laten beoordelen of het zinvol is om hoger beroep in te stellen. Vanzelfsprekend kunnen wij dit hoger beroep desgewenst ook voor u instellen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een procedure of ons een procedure voor u laten voeren? Neem vrijblijvend en telefonisch contact met ons op.