Ziekteverzuim

Met ziekteverzuim zijn onder meer hoge salariskosten en/of verzekeringspremies gemoeid. Gelukkig kun je als werkgever het ziekteverzuim grotendeels voorkomen door een goed verzuimbeleid. Ook kun je de duur van de arbeidsongeschiktheid aanzienlijk beperken door je werknemer goed te begeleiden bij zijn of haar reïntegratie.

Reïntegratie van een zieke werknemer begint uiteraard met het inschakelen van een bedrijfsarts. De bedrijfsarts bepaalt al dan niet samen met andere arbeidsdeskundigen wat de werknemer nog allemaal  kan, hoe lang de werknemer dit kan, of een opbouwschema van toepassing is en of er sprake is van bijzonderheden. Aan de hand daarvan dien je als werkgever dan de reïntegratie van de zieke werknemer te laten plaatsvinden.

Weet je als werkgever niet goed hoe je aan de slag moet gaan met de informatie die je hebt gekregen van de bedrijfsarts? Loop je vast, omdat je niet goed weet hoe je binnen het advies van de bedrijfsarts toe kunt werken naar volledige werkhervatting?

Het is als werkgever over het algemeen lastig om de informatie van de bedrijfsarts, waaruit blijkt wat de werknemer allemaal nog kan, hoe lang, etcetera om te zetten naar taken die verricht dienen te worden, bij voorkeur taken die liggen binnen het takenpakket van de arbeidsongeschikte werknemer, maar anders zoveel als mogelijk taken die worden verricht binnen je organisatie.

Ook is het voor werkgevers regelmatig lastig om de taken steeds verder uit te bouwen binnen de mogelijkheden die de bedrijfsarts heeft geschetst. Toch is dat erg belangrijk, omdat anders de overstap naar het verrichten van het volledige takenpakket een te grote stap wordt en het risico ontstaat op een terugval. Dat moet uiteraard zoveel als mogelijk voorkomen dienen te worden.

Door de samenwerking met HRM adviesbureau 4 Eye Principle staat je hier als werkgever niet langer alleen voor. De reïntegratie van een arbeidsongeschikte werknemer lijkt namelijk ingewikkeld, maar is het niet. Net als voor veel andere zaken geldt, geldt ook hiervoor dat het niet moeilijk is met de juiste kennis en ervaring. Die heb je als werkgever meestal niet als je nog niet vaak te maken hebt gehad met arbeidsongeschikte werknemers.

Kenneth Horsch van 4 Eye Principle heeft hier veel kennis van en ook veel ervaring mee. Voordat hij in 2009 zijn eigen HRM adviesbureau startte en kleinere werkgevers en werknemers is gaan bijstaan, heeft hij namelijk bij verschillende grote ondernemingen gewerkt, zoals KPN, Flora Holland, Stork Fokker Elmo en BT Global Services (het voormalige British Telecom). In die tijd heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan, waaronder op het gebied van reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Wil je weten of Kenneth je van dienst kan zijn bij de reïntegratie van jouw werknemer? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact op met Kenneth.
Reactie plaatsen