AOW’ers voortaan als eerste ontslagen bij bedrijfseconomisch ontslag
24 maart 2014 

AOW’ers voortaan als eerste ontslagen bij bedrijfseconomisch ontslag

AOW-gerechtigden worden vanaf 1 april 2014 bij een bedrijfseconomisch ontslag als eerste in aanmerking gebracht voor ontslag. Momenteel geldt het afspiegelingsbeginsel zowel voor AOW´ers als voor niet-AOW´ers. Vanaf 1 april 2014 worden AOW-gerechtigde werknemers buiten het afspiegelingsbeginsel gehouden. Eerst worden alle AOW´ers ontslagen. Daarna wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast op de niet-AOW´ers.

Afspiegelingsbeginsel

Op dit moment wordt in geval van bedrijfseconomisch ontslag eerst de categorie uitwisselbare functies vastgesteld. Vervolgens wordt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaald wie binnen de categorie uitwisselbare functies het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht dient te worden. Hiervoor worden de werknemers ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder.

Het aantal voor in ontslag in aanmerking te brengen werknemers wordt op een dusdanige manier verdeeld over de leeftijdsgroepen dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na het ontslag verhoudingsgewijs zoveel als mogelijk gelijk blijft. Vervolgens worden per leeftijdsgroep de werknemers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking gebracht. 

Wijziging afspiegelingsbeginsel

Vanaf 1 april 2014 worden de AOW-gerechtigde werknemers binnen een categorie uitwisselbare functies het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht. Zij worden buiten het afspiegelingsbeginsel gehouden. Als er minder arbeidsplaatsen komen te vervallen dan dat er AOW-gerechtigde werknemers zijn dan worden binnen de groep AOW´ers de werknemers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking gebracht.

Als er meer arbeidsplaatsen komen te vervallen dan dat er AOW-gerechtigde werknemers zijn, worden alle AOW´ers ontslagen. Vervolgens wordt op de overige voor ontslag in aanmerking te brengen werknemers het afspiegelingsbeginsel toegepast. Hierbij wordt de laatste leeftijdsgroep gewijzigd in `van 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd`.

Leeftijdsdiscriminatie?

Omdat het recht op AOW ontstaat vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd levert de wijziging van het afspiegelingsbeginsel leeftijdsdiscriminatie op. Naar de mening van de wetgever zou deze leeftijdsdiscriminatie objectief gerechtvaardigd zijn, omdat AOW´ers – in tegenstelling tot niet-AOW´ers – voor hun inkomen niet afhankelijk zijn van loon uit arbeid vanwege de omstandigheid dat zij al AOW ontvangen.

Niet-AOW´ers

De niet-AOW´ers hebben een voordeel bij deze wijziging, omdat zij – als er ook AOW´ers werkzaam zijn in de categorie uitwisselbare functies – minder snel voor ontslag in aanmerking zullen worden gebracht. Dat geldt in het bijzonder voor de niet-AOW´ers vanaf 55 jaar, omdat AOW´ers regelmatig langer in dienst zijn dan niet-AOW´ers en AOW´ers voorafgaand aan de wijziging van het afspiegelingsbeginsel in de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar vielen.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die u graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van uw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we zowel u als andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.