Ontslag met wederzijds goedvinden: waar moet je opletten?
27 januari 2015 
in Ontslag

Ontslag met wederzijds goedvinden: waar moet je opletten?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, zijn de werkgever en de werknemer het er over eens dat de arbeidsovereenkomst eindigt, wanneer deze eindigt en onder welke voorwaarden deze eindigt.

De afspraken die in dit kader worden gemaakt, worden over het algemeen vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Hoe wordt een ontslag met wederzijds goedvinden bereikt en waarover moet je allemaal afspraken maken?

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden begint over het algemeen met onderhandelingen over een einde van de arbeidsovereenkomst.

Hierbij is van belang om na te gaan of sprake is van arbeidsongeschiktheid die in de weg staat aan ontslag met wederzijds goedvinden.

Verder is van belang om na te gaan of er naast de algemene ontslagregels nog specifieke ontslagregels gelden.

Als geen sprake is van eventuele arbeidsongeschiktheid en evenmin van specifieke ontslagregels of dit niet in de weg staat aan de mogelijkheid om een ontslag met wederzijds goedvinden te bereiken, is het mogelijk om een ontslag met wederzijds goedvinden overeen te komen.

Beëindigingsovereenkomst

Het is raadzaam de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst.

Voor zowel werkgever als werknemer is dit van belang om duidelijkheid te hebben over de gemaakte afspraken.

Voor de werknemer is dit bovendien van belang in verband met het in aanmerking kunnen komen voor een WW-uitkering.

Bij het vastleggen van de gemaakte afspraken in het kader van een ontslag met wederzijds goedvinden, is het van belang om stil te staan bij de volgende (eventuele) van belang zijnde omstandigheden:

 1. Titel van de beëindigingsovereenkomst
 2. Partijen bij de beëindigingsovereenkomst
 3. Overwegingen in de beëindigingsovereenkomst
 4. Wijze van eindigen en einddatum
 5. Stopzetten procedure
 6. Vrijstelling van werkzaamheden
 7. Verplichtingen tot einddatum
 8. Ontslagvergoeding
 9. Inleveren van eigendommen
 10. Overige verplichtingen
 11. Vervallen van beperkende bedingen
 12. Geheimhouding
 13. Geen dienstbetrekking elders
 14. Positief getuigschrift
 15. Slotbepalingen in een vaststellingsovereenkomst
 16. Fictieve opzegtermijn 

Advocaat arbeidsrecht

Over het algemeen worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Het is raadzaam om de beëindigingsovereenkomst te laten opstellen of beoordelen door een advocaat arbeidsrecht.

Voor een werkgever is dit onder meer van belang om zoveel als mogelijk te voorkomen dat de werknemer op een later moment terug kan komen op zijn of haar standpunt dat overeenstemming bestaat over het einde van de arbeidsovereenkomst of dat de werknemer op een later moment alsnog een procedure kan starten.

Voor een werknemer is dit onder andere van belang om ervoor te zorgen dat de manier waarop de arbeidsovereenkomst eindigt er niet toe leidt dat geen aanspraak bestaat op een WW-uitkering en dat de afspraken zo zijn vormgegeven dat de werknemer de werkgever kan houden aan de gemaakte afspraken.

Meer weten over de beëindigingsovereenkomst?

Meer informatie over de beëindigingsovereenkomst vind je in de kennisbank ontslagrecht onder het onderdeel beëindigingsovereenkomst.

Advocaat arbeidsrecht Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we zowel jou als andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

 

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.