Voor de werkgever gelden verschillende opzegverboden.

Het meest voorkomende opzegverbod is het opzegverbod tijdens ziekte.

Daarnaast gelden nog andere opzegverboden, die regelmatig aan de orde zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het opzegverbod tijdens zwangerschap en het opzegverbod wegens overgang van onderneming.

Verder bestaan nog andere opzegverboden voor de werkgever. Deze heb ik hieronder uiteengezet. Het betreft de volgende opzegverboden: