Page content

Opzegverbod wegens opnemen verlof werknemer

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens het opnemen van adoptieverlof, pleegkindverlof, kort- of langdurend verlof of ouderschapsverlof.

Geen uitzondering toepasselijkheid opzegverbod

Het opzegverbod wegens het opnemen van adoptieverlof, pleegkindverlof, kort- of langdurend verlof of ouderschapsverlof geldt ook als de opzegging plaatsvindt gedurende de proeftijd of in het kader van een ontslag op staande voet.

Ook voor het overige gelden er geen uitzonderingen op de toepasselijkheid van het opzegverbod wegens het opnemen van verlof.

Het opzegverbod geldt steeds ongeacht de situatie waaronder de opzegging plaatsvindt.

Dus ook als wordt opgezegd in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde of een andere – hogere of lagere – leeftijd heeft bereikt, waarvan is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met ingang van die leeftijd eindigt en het een arbeidsovereenkomst betreft die voor die leeftijd is ingegaan.

Ook dan mag de opzegging niets van doen hebben met het adoptieverlof, pleegkindverlof, kort- of langdurend verlof of ouderschapsverlof.

Verder blijft het opzegverbod ook gelden als sprake is van opzegging met instemming van de werknemer.

Wel geldt dan uiteraard dat de kans niet groot is dat de werknemer de vernietigbaarheid van de opzegging zal inroepen, omdat de werknemer zich blijkbaar in de opzegging kan vinden.

Het inroepen van de vernietigbaarheid is echter niet de enige mogelijkheid in geval van opzegging in strijd met een opzegverbod.

Een andere mogelijkheid is dat de werknemer de rechter vraagt hem of haar een billijke vergoeding toe te kennen.

Bovenstaande informatie en de rest van de inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2016. Wil je het e-book downloaden? Download het e-book “ontslagrecht 2016“.

Wil je hulp van een advocaat, die gespecialiseerd is op het gebied van ontslagrecht? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of in een andere plaats? Doe de arbeidsrecht advocatencheck en ontdek wie de beste arbeidsrecht advocaat voor jou is. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek.