Page content

Opzegverbod wegens lidmaatschap van of werk voor vakbond

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens het lidmaatschap van de werknemer van een vakbond.

Evenmin mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens vakbondsactiviteiten, tenzij die activiteiten in de arbeidstijd van de werknemer worden verricht zonder toestemming van de werkgever.

Geen uitzondering toepasselijkheid opzegverbod

Het opzegverbod wegens lidmaatschap van of werk voor vakbond geldt ook als de opzegging plaatsvindt gedurende de proeftijd of in het kader van een ontslag op staande voet.

Ook voor het overige gelden er geen uitzonderingen op de toepasselijkheid van het opzegverbod wegens lidmaatschap van of werk voor vakbond.

Het opzegverbod geldt steeds ongeacht de situatie waaronder de opzegging plaatsvindt dus ook als wordt opgezegd in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde of een andere – hogere of lagere – leeftijd heeft bereikt, waarvan is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met ingang van die leeftijd eindigt en het een arbeidsovereenkomst betreft die voor die leeftijd is ingegaan,

Ook dan mag de opzegging niets van doen hebben met het lidmaatschap van of werk voor een vakbond.

Verder blijft het opzegverbod ook gelden als sprake is van opzegging met instemming van de werknemer.

Wel geldt dan uiteraard dat de kans niet groot is dat de werknemer de vernietigbaarheid van de opzegging zal inroepen, omdat de werknemer zich blijkbaar in de opzegging kan vinden.

Het inroepen van de vernietigbaarheid is echter niet de enige mogelijkheid in geval van opzegging in strijd met een opzegverbod.

Een andere mogelijkheid is dat de werknemer de rechter vraagt hem of haar een billijke vergoeding toe te kennen.

Bovenstaande informatie en de rest van de inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2016. Wil je het e-book downloaden? Download het e-book “ontslagrecht 2016“.

Ben je op zoek naar een advocaat die jou kan bijstaan op het gebied van ontslag? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of in een andere plaats? Doe dan de arbeidsrecht advocatencheck en ontdek wie de beste arbeidsrecht advocaat voor jou is. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek.