Vanaf 1 januari 2014 gaan werkgevers de gevolgen merken van zieke flexwerkers
30 december 2013 

Vanaf 1 januari 2014 gaan werkgevers de gevolgen merken van zieke flexwerkers

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters van kracht. Ook wel de Wet Modernisering Ziektewet genoemd. Werkgevers gaan de financiële gevolgen daarvan merken per 1 januari 2014.

Vanaf 1 januari 2014 gaan werkgevers namelijk een nieuwe gedifferentieerde premie betalen, waarmee wordt bijgedragen aan de ziektekosten van flexwerkers die in aanmerking zijn gekomen voor een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering. Deze premie wordt de premie Werkhervattingskas genoemd.  De premie Werkhervattingskas bestaat uit een premiedeel WGA-vast, een premiedeel WGA-flex en een premiedeel Ziektewet-flex.

Flexwerkers

Onder flexwerkers wordt verstaan de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers en stagiaires, die ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek worden. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor de reïntegratie van deze werknemers en doen er daarom verstandig aan hen mee te nemen in hun ziekteverzuimbeleid.

Premies

De vaststelling van de premie wordt gebaseerd op het aantal uitkeringen dat in de twee jaren daaraan voorafgaand is toegekend. De premie voor 2014 wordt dan ook gebaseerd op de uitkeringen die in 2012 zijn toegekend.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die u graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van uw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we zowel u als andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.