Naast kraamverlof 3 extra dagen verlof rondom geboorte kind
27 januari 2014 

Naast kraamverlof 3 extra dagen verlof rondom geboorte kind

Naast kraamverlof van twee dagen krijgt een werknemer van wie de partner is bevallen een onvoorwaardelijk recht om aansluitend ouderschapsverlof op te nemen voor drie dagen. Dat is geregeld in het wetsvoorstel Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden. Op dit moment is het nog zo dat een werknemer weliswaar kan verzoeken om ouderschapsverlof, maar dat dit verzoek kan worden geweigerd als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet.

Kraamverlof uitgebreid

Het kraamverlof wordt dus uitgebreid met ouderschapsverlof gedurende de drie dagen na het kraamverlof als de nieuwe bepaling van het wetsvoorstel Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden ongewijzigd wet wordt. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze bepaling kan de werkgever de opname van deze drie dagen ouderschapsverlof niet weigeren.

Geen extra verlof

Het betreft geen extra verlof. De betreffende dagen komen in mindering op het totale ouderschapsverlof. De regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat de werknemer dit deel van het ouderschapsverlof in de periode rondom de geboorte van het kind kan benutten.

In principe onbetaald verlof

Tenzij anders is overeengekomen tussen werkgever en werknemer betreft het verlof – conform het ouderschapsverlof en in tegenstelling tot het kraamverlof – een onbetaald verlof.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.