Mag advocaat arbeidsrecht werknemer weer factureren aan werkgever?

Mag advocaat arbeidsrecht werknemer weer factureren aan werkgever?

Arbeidsrecht advocaten werden eind vorig jaar opgeschrikt door een beslissing van het Hof van Discipline van 2 december 2013, waarin werd geoordeeld dat arbeidsrecht advocaten die een werknemer bijstonden de declaratie niet op naam van de werkgever zouden mogen zetten. Allerlei deskundigen hebben hun mening over deze beslissing geuit. De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland trekt hieruit blijkens een bericht van 10 april 2014 een conclusie, waaruit lijkt te volgen dat advocaten arbeidsrecht die een werknemer bijstaan weer op naam van de werkgever mogen factureren.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Volgens de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland maken de commentaren van de diverse deskundigen duidelijk dat bij het sturen van een declaratie door de advocaat arbeidsrecht van de werknemer op ondubbelzinnige wijze duidelijk moet zijn aan wie de dienst is verleend. De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland laat weten dat het het meest voor de hand liggend zou zijn als de advocaat de declaratie op naam van de werknemer stelt, maar dat een alternatief kan zijn dat de advocaat de declaratie rechtstreeks aan de werkgever stuurt en op naam van de werkgever stelt mits daaruit maar duidelijk blijkt dat het gaat om voor de werknemer verrichte diensten.

Geen advies

De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland laat weten dat geen sprake is van een (fiscaal) advies, maar dat dit uitsluitend informatie betreft ten behoeve van de leden van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en dat aan deze informatie dus geen rechten kunnen worden ontleend.

Niets nieuws onder de zon?

Het lijkt erop dat de uitspraak van het Hof van Discipline niet zo opgevat dient te worden als in eerste instantie het geval leek. Zoals uiteengezet in mijn eerdere blog waarin nog uitgangspunt was dat een advocaat arbeidsrecht niet langer zou mogen factureren aan de werkgever brachten de meeste arbeidsrechtadvocaten in de declaratie al tot uitdrukking dat de werkzaamheden in opdracht van de werknemer waren verricht en niet in opdracht van de werkgever.

Voor arbeidsrechtadvocaten die in declaraties gericht aan een werkgever ten behoeve van diensten die zijn verricht in opdracht van de werknemer nog onvoldoende duidelijk tot uitdrukking brachten dat de diensten zijn verricht in opdracht van de werknemer, geldt dat zij dit in het vervolg op ondubbelzinnige wijze duidelijk zullen moeten maken. Voor advocaten die dit al deden, lijkt er niets te zijn veranderd. Al is het uiteraard het meest veilig om de declaraties voortaan steeds op naam van de werknemer te zetten.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.