Proeftijd vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in kort arbeidscontract
06 oktober 2014 

Proeftijd vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in kort arbeidscontract

Een proeftijd is vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden.

Tot 1 januari 2015 is het nog toegestaan om in iedere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – ongeacht de duur daarvan – een proeftijd op te nemen. Op grond van de wet geldt tot 1 januari 2015 dat maximaal een proeftijd van één maand mag worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvan het einde niet op een kalenderdatum is gesteld . Bij CAO mag deze termijn worden verlengd tot maximaal twee maanden.

Proeftijd niet meer toegestaan in kort arbeidscontract

Een proeftijd is vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die langer zijn dan zes maanden, maar korter dan twee jaar of arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarvan het einde niet op een kalenderdatum is gesteld, blijft gelden dat maximaal een proeftijd van één maand mag worden overeengekomen. In die situaties blijft gelden dat bij CAO de termijn verlengd mag worden tot maximaal twee maanden.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvan het einde niet op een kalenderdatum is gesteld, is bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor de duur van een project of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor de duur dat een andere werknemer arbeidsongeschikt is.

Proeftijd andere arbeidscontracten ongewijzigd

Er wordt geen wijziging aangebracht in de regels voor proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van twee jaar en langer en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Daarvoor blijft gelden dat op grond van de wet maximaal een proeftijd van twee maanden mag worden overeengekomen en dat deze termijn niet kan worden verlengd bij CAO.

Tijdstip inwerkingtreding

Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe regels voor de proeftijd was 1 juli 2014, maar is gewijzigd in 1 januari 2015. De nieuwe regels gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten blijven de regels voor proeftijd gelden, zoals die tot 1 januari 2015 gelden. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst pas ingaat op of na 1 januari 2015.

Met andere woorden: voor een arbeidsovereenkomst die op 31 december 2014 of eerder wordt gesloten gelden nog de regels voor de proeftijd tot 1 januari 2015. Ongeacht of de arbeidsovereenkomst nog in 2014 aanvangt of pas op 1 januari 2015 of later dan 1 januari 2015 aanvangt. Voor een arbeidsovereenkomst die op 1 januari 2015 of later wordt gesloten, gelden de nieuwe regels voor de proeftijd.

Wijzigingen proeftijd in schema

Duur arbeids-overeenkomst

Wet tot 1 januari 2015
Als CAO dit toestaat tot 1 januari 2015
Wet vanaf 1 januari 2015Als CAO dit toestaat vanaf 1 januari 2015

6 maanden of korter

maximaal 1 maand proeftijdmaximaal 2 maanden proeftijd geen proeftijd geen proeftijd

langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar

maximaal 1 maand proeftijdmaximaal 2 maanden proeftijdmaximaal 1 maand proeftijdmaximaal 2 maanden proeftijd

einde arbeids-overeenkomst bepaalde tijd is niet op kalenderdatum gesteld

maximaal 1 maand proeftijdmaximaal 2 maanden proeftijdmaximaal 1 maand proeftijdmaximaal 2 maanden proeftijd

2 jaar of langer of onbepaalde tijd

maximaal 2 maanden proeftijdmaximaal 2 maanden proeftijdmaximaal 2 maanden proeftijdmaximaal 2 maanden proeftijd

Gevolgen niet toegestane proeftijd

Als een proeftijd wordt overeengekomen die niet is toegestaan, is deze proeftijd nietig. Met andere woorden: dan geldt er geen proeftijd. Er ontstaat dan een situatie die overeenkomt met de situatie dat geen proeftijd zou zijn overeengekomen.

Andere wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Naast de proeftijd gaan er nog andere wijzigingen voor het arbeidsrecht gelden vanaf 1 januari 2015. Ook voor het concurrentiebeding gaan bijvoorbeeld beperkingen gelden. Vanaf 1 januari 2015 geldt dat een concurrentiebeding in beginsel niet meer opgenomen mag worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Verder wordt de mogelijkheid om de loondoorbetaling uit te sluiten vanaf 1 januari 2015 beperkt en wordt dan ook de geldigheidsduur van het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst beperkt.

Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2015 voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een aanzegplicht geïntroduceerd.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 en 1 januari 2016

De bovenstaande wijzigingen betreft wijzigingen voor het arbeidsrecht die ingaan op 1 januari 2015. Echter, dezelfde wet brengt ook wijzigingen voor het arbeidsrecht mee die ingaan op 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Op 1 juli 2015 gaan de meest drastische wijzigingen in. Op 1 juli 2015 verandert het Nederlandse ontslagrecht namelijk compleet.

Met ingang van 1 juli 2015 worden nog verschillende andere wijzigingen doorgevoerd. Dan verandert bijvoorbeeld het moment waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een voor onbepaalde tijd. Ook kent de wet vanaf 1 juli 2015 een expliciete wettelijke scholingsplicht voor de werkgever.

Met ingang van 1 januari 2016 verandert de wetgeving op het gebied van werkloosheid. Ook vinden dan nog enkele wijzigingen in het ontslagrecht plaats.

Wij houden je op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van de wijzigingen in het ontslagrecht en de andere wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht door hierover blogberichten te plaatsen op onze website. Wij plaatsen periodiek blogberichten, waarin vrij uitgebreid wordt ingegaan op één of meerdere wijzigingen van het arbeidsrecht.

Wil je graag goed geïnformeerd worden over de wijzigingen in het ontslagrecht en andere wijzigingen in het arbeidsrecht, meld je dan aan als volger via twitter, link met mij via LinkedIn en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we jou en andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.