Uitzendkrachten beter beschermd

De mogelijkheden om bij CAO af te wijken van de termijn gedurende welke in een uitzendovereenkomst een uitzendbeding kan worden overeengekomen, de termijn waarna op uitzendovereenkomsten de ketenregeling van toepassing wordt en de termijn gedurende welke de loondoorbetalingsplicht kan worden uitgesloten, zijn beperkt ten aanzien van uitzendkrachten.

Uitzendbeding

Op grond van het uitzendbeding bestaat de mogelijkheid om schriftelijk overeen te komen dat de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de onderneming door wie de uitzendkracht is ingeleend op verzoek van de inlenende onderneming eindigt.

Op grond van de wet is een uitzendbeding geldig gedurende de eerste 26 weken waarin de uitzendkracht voor het uitzendbureau werkzaamheden verricht.

Tot 1 januari 2015 kon bij CAO onbeperkt ten nadele van de uitzendkracht afgeweken worden van de wettelijke termijn van 26 weken.

Vanaf 1 januari 2015 is de periode waarin bij CAO kan worden afgeweken beperkt tot maximaal 78 gewerkte weken.

Ketenregeling

Op grond van de wet geldt voor uitzendkrachten dat de ketenregeling pas van toepassing is zodra de werknemer in meer dan 26 weken werkzaamheden heeft verricht.

In eerste instantie kon bij CAO ook onbeperkt ten nadele van de uitzendkracht afgeweken worden van deze wettelijke termijn van 26 weken.

Inmiddels is de periode waarin bij CAO kan worden afgeweken beperkt tot maximaal 78 gewerkte weken.

Verder gelden voor uitzendkrachten ook voor het overige niet meer zoveel afwijkingen ten opzichte van de ketenregeling, zoals die geldt voor niet-uitzendkrachten, als tot 1 juli 2015 het geval was.

De onderbrekingstermijn was voor uitzendkrachten bijvoorbeeld langer.

Vanaf 1 juli 2015 is dat niet meer het geval.

Voor uitzendkrachten geldt vanaf 1 juli 2015 dezelfde onderbrekingstermijn als voor niet-uitzendkrachten, te weten een onderbrekingstermijn van maximaal 6 maanden.

Wel kan voor uitzendkrachten nog steeds bij CAO onbeperkt worden afgeweken van de toepasselijkheid van de ketenregeling bij opvolgend werkgeverschap.

Loondoorbetalingsplicht

De mogelijkheid om bij CAO de loondoorbetalingsplicht van de werkgever uit te sluiten is vanaf 1 januari 2015 ook beperkt voor uitzendkrachten.

Tot 1 januari 2015 was dit onbeperkt mogelijk.

Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om de loondoorbetalingsplicht voor uitzendkrachten schriftelijk, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, uit te sluiten voor de eerste 26 weken waarin werkzaamheden worden verricht.

Bij CAO kan deze termijn worden verlengd tot 78 gewerkte weken.

Advocaat arbeidsrecht Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.