Wijzigingen voor werkende AOW'ers vanaf 1 januari 2016
23 november 2015 

Wijzigingen voor werkende AOW'ers vanaf 1 januari 2016

Voor AOW-gerechtigde werknemers gaan vanaf 1 januari 2016 verschillende wijzigingen gelden. Dan treedt namelijk de wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Die wet brengt voor AOW-gerechtigde werknemers wijzigingen mee in het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016.

Ook brengt die wet mee dat de AOW-gerechtigde werknemer korter recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte en dat de reïntegratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer worden verlicht.

Daarnaast brengt die wet ook nog enkele andere wijzigingen mee voor AOW-gerechtigde werknemers. Laatstgenoemde wijzigingen worden hieronder besproken.

Ketenregeling AOW-gerechtigde werknemers

De ketenregeling, die regelt wanneer een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, wordt per 1 januari 2016 gewijzigd voor AOW-gerechtigde werknemers.

Tot 1 januari 2016 geldt voor AOW-gerechtigde werknemers hetzelfde als voor niet AOW-gerechtigde werknemers. Vanaf 1 januari 2016 is dit veranderd.

Tenzij sprake is van een afwijkende regeling opgenomen in een toepasselijke CAO brengt de ketenregeling voor AOW-gerechtigde werknemers per 1 januari 2016 mee dat een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als sprake is van meer dan zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of de reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 48 maanden heeft overschreden.

Voor niet AOW-gerechtigde werknemers betreft dit drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd respectievelijk 24 maanden.

Vanaf 1 januari 2016 is dus sprake van een verdubbeling van het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor AOW-gerechtigde werknemers mogen duren ten opzichte van niet AOW-gerechtigde werknemers.

Voor de vaststelling van het aantal maanden en het aantal arbeidsovereenkomsten worden alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking genomen die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wettelijk minimumloon ook voor AOW-gerechtigde werknemers

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag ook van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers. AOW-gerechtigde werknemers hebben daarom vanaf 1 januari 2016 recht op het wettelijk minimumloon.

Per 1 januari 2016 gelden nog enkele andere wijzigingen met betrekking tot het wettelijk minimumloon ongeacht of de werknemer AOW-gerechtigd is of niet.

Aanpassing arbeidsduur niet langer voor AOW-gerechtigde werknemers

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet Aanpassing Arbeidsduur, die met ingang van 1 januari 2016 is omgedoopt tot Wet flexibel werken, niet langer van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers voor zover het de aanpassing van de arbeidsduur betreft. Voor het overige is de Wet flexibel werken wel gewoon van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers.

Zoals blijkt uit het blog over de Wet flexibel werken ziet deze wet namelijk niet langer slechts op aanpassing van de arbeidsduur, maar ook op aanpassing van de werktijden en arbeidsplaats. Voor wat betreft de aanpassing van de werktijden en arbeidsplaats is de Wet flexibel werken wel gewoon van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers.

Waar is dit geregeld?

De verruiming van de ketenregeling voor AOW-gerechtigde werknemers is geregeld in artikel 7:668a lid 12 BW.

Dat AOW-gerechtigde werknemers ook recht hebben op het wettelijk minimumloon blijkt vanaf 1 januari 2016 uit artikel 7 lid 1 van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Daarin is per 1 januari 2016 namelijk nog slechts een beginleeftijd opgenomen, te weten 23, en niet langer een eindleeftijd, te weten de AOW-gerechtigde leeftijd.

Dat de Wet flexibel werken niet van toepassing is op AOW-gerechtigde werknemers, voor zover het de aanpassing van de arbeidsduur betreft, is neergelegd in artikel 1a van de Wet flexibel werken.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.