Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2016
07 januari 2016 

Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is het de werkgever nog slechts toegestaan om het netto equivalent van het bruto wettelijk minimumloon giraal over te maken aan de werknemer.

Een uitzondering geldt voor de werknemer die over het algemeen op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend huishoudelijke diensten verricht voor een natuurlijke persoon met wie een arbeidsovereenkomst bestaat. Die werknemer mag het salaris nog contant ontvangen.

Hieronder wordt ingegaan op deze en andere wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016.

Inhoudingen op wettelijk minimumloon

Wettelijk verplichte inhoudingen op het wettelijk minimumloon, zoals de loonbelasting en premies volksverzekeringen, moeten nog steeds worden ingehouden. Daarmee komt het aan de werknemer te betalen bedrag niet uit onder het netto equivalent van het bruto wettelijk minimumloon.

Overige inhoudingen zijn slechts toegestaan als het aan de werknemer te betalen bedrag daarmee niet uitkomt onder het netto equivalent van het bruto wettelijk minimumloon. Die inhoudingen kunnen dan ook slechts plaatsvinden op het salaris dat ligt boven het wettelijk minimumloon en op de (minimum) vakantiebijslag.

Dat geldt ook als de werknemer de werkgever heeft gemachtigd tot de inhouding. Inhoudingen die plaatsvinden op grond van een CAO zijn niet uitgezonderd van de regeling. Ook die inhoudingen kunnen dus slechts plaatsvinden op het salaris dat ligt boven het wettelijk minimumloon en op de (minimum) vakantiebijslag.

Verrekeningen met het wettelijk minimumloon

Ook voor verrekeningen geldt dat die slechts zijn toegestaan voor zover het aan de werknemer te betalen bedrag niet uitkomt onder het netto equivalent van het bruto wettelijk minimumloon.

Verrekeningen kunnen dan ook slechts plaatsvinden op het salaris dat ligt boven het wettelijk minimumloon en op de (minimum) vakantiebijslag. Een uitzondering geldt voor voorschotten op het salaris.

Als dit schriftelijk is overeengekomen mogen voorschotten in mindering worden gebracht. Dit betreft immers ook salaris. Alleen betreft dit salaris dat al is uitbetaald op een eerder tijdstip dan waarop de werknemer hierop recht had.

Vanzelfsprekend is van belang dat het voorschot giraal is uitbetaald voor zover het samen met de restbetaling uitkomt onder het netto equivalent van het bruto wettelijk minimumloon.

Rekening (mede) op naam werknemer

Het netto equivalent dient overgemaakt te worden naar een rekening die (mede) op naam van de werknemer staat. Voor de werkgever is van belang dat kan worden vastgesteld dat het netto equivalent van het bruto wettelijk minimumloon is overgemaakt aan de werknemer.

Het ligt het meest voor de hand dat dit gebeurt aan de hand van een voldoende gespecificeerde salarisspecificatie, maar dat is niet verplicht.

Een werkgever kan ook op een andere manier aantonen dat is voldaan aan de verplichting om het netto equivalent van het bruto wettelijk minimumloon giraal aan de werknemer te betalen.

Wel is de werkgever verplicht de werknemer een salarisspecificatie te verstrekken. Op de salarisspecificatie moet een kostenvergoeding zijn gespecificeerd als die onderdeel uitmaakt van het overeengekomen salaris. Op die manier kan worden vastgesteld of het gaat om een vergoeding die mag worden gerekend tot het wettelijk minimumloon.

Openbaarmaking inspectiegegevens

Per 1 januari 2016 wordt gestart met de openbaarmaking van inspectiegegevens met betrekking tot enkele wetten, waaronder de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Het doel van deze openbaarmaking is drieledig.

Allereerst is het de bedoeling dat hiermee de naleving van de wet wordt bevorderd. Verder is het doel om het handelen van de toezichthouder te legitimeren. Ten slotte is het de bedoeling om transparant te zijn over de manier waarop het toezicht plaatsvindt.

Wettelijk minimumloon ook voor AOW’er

Vanaf 1 januari 2016 heeft ook de AOW-gerechtigde werknemer recht op het wettelijk minimumloon. Meer informatie hierover en over andere wijzigingen die gelden voor de AOW-gerechtigde werknemer vanaf 1 januari 2016 vind je in het blog wijzigingen voor werkende AOW’er vanaf 1 januari 2016.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.