Page content

Ontbinding wegens wanprestatie

Ontbinding wegens wanprestatie

Een ontbinding wegens wanprestatie houdt in dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, omdat de werkgever of de werknemer de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst niet nakomt.

Een voorbeeld van een werkgever die de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst niet nakomt is dat de werkgever – ondanks dat de werknemer aan de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst voldoet – het salaris van de werknemer niet betaalt of het salaris regelmatig veel te laat betaalt.

Een voorbeeld van een werknemer die de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst niet nakomt is dat de werknemer– ondanks dat de werkgever aan de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst voldoet – niet op het werk verschijnt of regelmatig veel te laat op het werk verschijnt.

In de meeste gevallen levert het niet nakomen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ook een dringende reden op.

Als aan alle andere vereisten voor een ontslag op staande voet wordt voldaan, kan de werkgever dan ook ontslag op staande voet geven of de werknemer ontslag op staande voet nemen.

Verder kan de werknemer ook om die reden ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Voor een ontbindingsverzoek van de werknemer geldt immers een ruime ontslaggrond.

Als het niet nakomen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst gekwalificeerd kan worden als verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer dan is een ontbindingsverzoek van de werkgever op die ontslaggrond ook een optie.

In het kader van een ontbindingsprocedure wegens wanprestatie is het mogelijk om de schade vergoed te krijgen die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst.

Bovenstaande informatie en de rest van de inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2019. Wil je het e-book downloaden? Download het e-book “ontslagrecht 2019”.

Zoek je een advocaat die jou kan bijstaan op het gebied van ontslagrecht? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Bel me voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.