arrow_drop_up arrow_drop_down

Concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in tijdelijk contract

Een concurrentiebeding is vanaf 1 januari 2015 in principe niet langer toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een concurrentiebeding kan vanaf 1 januari 2015 in beginsel alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan vanaf 1 januari 2015 alleen nog een concurrentiebeding opgenomen worden als uit de bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De noodzaak van het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet niet alleen bestaan op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept.

De werkgever dient per geval te motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. De werkgever zal dan ook per geval een specifieke afweging moeten maken.

Het Hof Den Bosch heeft begin deze maand geoordeeld over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de werkgever gebruik maakte van een generieke motivering. De werkgever gebruikte de motivering bij het concurrentiebeding in alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met werknemers, die werkzaam waren in een commerciële functie. De tekst werd niet toegespitst op de functie of de persoon van de werknemer.

Het Hof oordeelde dat deze handelwijze niet strookt met de door de wetgever gewenste specifieke afweging en motivering per geval en dat daarom niet was voldaan aan de strenge motiveringseis. Naar de mening van het Hof had de motivering specifieker toegesneden moeten worden op de werkzaamheden die de werknemer vervulde. Het concurrentiebeding hield voor het Hof dan ook geen stand.

Tijdstip inwerkingtreding

Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe regels voor het concurrentiebeding was 1 juli 2014, maar is gewijzigd in 1 januari 2015. De nieuwe regels voor het concurrentiebeding gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 zijn gesloten. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten blijft een concurrentiebeding zonder motivering toegestaan. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst pas ingaat op of na 1 januari 2015.

Met andere woorden: voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op 31 december 2014 of eerder is gesloten, is een concurrentiebeding zonder motivering toegestaan. Ongeacht of de arbeidsovereenkomst nog in 2014 aanvangt of pas op 1 januari 2015 of later dan 1 januari 2015 aanvangt. Voor een arbeidsovereenkomst die op 1 januari 2015 of later wordt gesloten, gelden de nieuwe regels voor het concurrentiebeding.

Waar is dit geregeld?

Dit is geregeld in artikel 7:653 BW.

Arbeidsrecht advocaat in Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp van een arbeidsrecht advocaat in verband met een conflict over een concurrentiebeding?

Bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we jou en andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Nog meer wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

De wijziging in de regels voor het concurrentiebeding is niet de enige wijziging in het arbeidsrecht vanaf 1 januari 2015. Er gelden allerlei andere wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf 1 januari 2015. De mogelijkheid om de loondoorbetaling uit te sluiten wordt bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2015 beperkt. Verder wordt dan ook de geldigheidsduur van het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst beperkt. Ook voor het overeenkomen van een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden beperkingen vanaf 1 januari 2015.

Vanaf 1 januari 2015 geldt namelijk dat het niet langer is toegestaan een proeftijd overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden. Verder is vanaf 1 januari 2015 een andere verplichting geïntroduceerd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: namelijk een aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 en 1 januari 2016

De bovenstaande wijzigingen betreft wijzigingen in het arbeidsrecht die gelden vanaf 1 januari 2015. Echter, dezelfde wet brengt ook wijzigingen mee in het arbeidsrecht die gelden vanaf 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Met ingang van 1 juli 2015 is bijvoorbeeld het moment waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een voor onbepaalde tijd veranderd.

Op 1 juli 2015 is daarnaast de meest drastische wijziging ingeaan: op 1 juli 2015 is het Nederlandse ontslagrecht namelijk compleet veranderd.  Verder geldt met ingang van 1 juli 2015 een expliciete wettelijke scholingsplicht voor de werkgever.

Met ingang van 1 januari 2016 is de duur en opbouw van de WW-uitkering veranderd. Ook hebben er toen nog enkele wijzigingen in het ontslagrecht plaatsgevonden.

Wij informeren je graag

Wij informeren je graag over de wijzigingen in het ontslagrecht en de andere wijzigingen in het arbeidsrecht door hierover blogberichten te schrijven. Deze blogberichten vind je op deze website. Wij gaan in deze blogberichten vrij uitgebreid in op één of meerdere wijzigingen in het arbeidsrech.

Als je goed geïnformeerd wilt worden over deze wijzigingen, dan kun je regelmatig deze website bezoeken, maar je kunt er ook voor kiezen om je aan te melden als volger via twitter, met mij te linken via LinkedIn en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dan blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste blogberichten, die via deze kanalen worden verspreid.

 

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 19 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.