Ontslagrecht

Het ontslagrecht ziet op de vier manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen In Nederland, namelijk:

  • een einde van rechtswege;
  • opzegging van de arbeidsovereenkomst;
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst; en
  • het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

In onderstaande artikelen wordt daar nader op ingegaan.

Arbeidsrechttermen
Hieronder tref je een lijst aan met termen op het gebied van arbeidsrecht. De...
Ontslagrecht algemeen
In Nederland kan een arbeidsovereenkomst op vier verschillende manieren...
Einde van rechtswege
Van een einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst kan onder vier...
Ragetlieregel
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege na het...
Ketenregeling
De ketenregeling  brengt onder omstandigheden mee dat een arbeidsovereenkomst...
Aanzegplicht
De aanzegplicht houdt in dat de werkgever de verplichting heeft om de werknemer...
Opzegging arbeidsovereenkomst
Opzegging van de arbeidsovereenkomst kan zowel door de werkgever als door de...
Opzegtermijn werknemer
De opzegtermijn van de werknemer  is afhankelijk van wat daarover is...
Opzegging met instemming
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet rechtsgeldig...
Toestemming voor opzegging
De werkgever heeft in principe toestemming voor opzegging  van de...
Opzegtermijn werkgever
De opzegtermijn van de werkgever  is afhankelijk van allerlei factoren....
Opzegverboden werkgever
Voor de werkgever gelden verschillende opzegverboden . Het meest voorkomende...
Opzegverbod tijdens ziekte
Voor de werkgever geldt in principe een opzegverbod tijdens ziekte . Dit...
Opzegverbod tijdens zwangerschap
Voor de werkgever geldt een opzegverbod tijdens zwangerschap . Dit opzegverbod...
Opzegverbod wegens overgang van onderneming
Voor de werkgever geldt een opzegverbod wegens overgang van onderneming . Dit...
Opzegbrief werkgever
De opzegbrief werkgever is een essentieel onderdeel van de opzegging van de...
Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet betreft een opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder...
Ontbinding arbeidsovereenkomst
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan alleen plaatsvinden door een...
Ontbindingsverzoek werknemer
De werknemer kan de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens...
Ontbindingsverzoek werkgever
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever kan op de...
Voorwaardelijke ontbinding
Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan van belang zijn als er...
Reflexwerking opzegverboden
Een deel van de opzegverboden heeft reflexwerking in de ontbindingsprocedure. Er...
Ontbinding wegens wanprestatie
Een ontbinding wegens wanprestatie houdt in dat de arbeidsovereenkomst wordt...
Transitievergoeding
De transitievergoeding is de vergoeding waarop iedere werknemer in principe...
Billijke vergoeding
De billijke vergoeding is de vergoeding die de rechter onder omstandigheden kan...
Beëindigingsovereenkomst
Een beëindigingsovereenkomst is een van de vier manieren waarop een...