Wijzigingen passende arbeid in WW per 1 juli 2015
23 maart 2015 
in Ontslag

Wijzigingen passende arbeid in WW per 1 juli 2015

Aan het recht op een WW-uitkering zijn verschillende verplichtingen verbonden. Een van deze verplichtingen betreft de verplichting om in voldoende mate te trachten passende arbeid te bemachtigen.  Deze verplichting wijzigt met ingang van 1 juli 2015.

Passende arbeid tot 1 juli 2015

Tot 1 juli 2015 mag een werknemer zich in de eerste zes maanden van werkloosheid richten op arbeid op hetzelfde niveau als de arbeid waaruit de werknemer werkloos is geworden. Na zes maanden wordt ook arbeid waarvoor een lager opleidingsniveau is vereist als passend aangemerkt en na twaalf maanden is alle arbeid passend.

Passende arbeid vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 wordt de termijn van twaalf maanden verkort naar zes maanden. Dit brengt mee dat een werknemer na zes maanden een WW-uitkering te hebben ontvangen alle arbeid zal moeten aanvaarden die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem of haar kan worden gevergd. Een werkloze werknemer kan niet worden gedwongen om werk als zzp-er te aanvaarden.

Ook werk tegen lager salaris is passend

Na zes maanden is dus ook werk tegen een lager salaris passend. Tot 1 juli 2015 was dit financieel nadelig voor de werknemer als het salaris lager lag dan de WW-uitkering. Toen gold namelijk de systematiek van urenverrekening voor het eerste jaar van werkloosheid. Vanaf 1 juli 2015 is dat niet langer het geval. In plaats daarvan geldt vanaf 1 juli 2015 vanaf de eerste werkloosheidsdag inkomensverrekening.

Er is voor gekozen om per 1 juli 2015 de inkomensverrekening te laten ingaan vanaf de eerste werkloosheidsdag en niet langer – zoals het geval was tot 1 juli 2015 – vanaf het moment dat al het werk passend is. De reden hiervoor is dat hiermee ook gedurende de eerste zes maanden van werkloosheid werkhervatting tegen een lager salaris wordt gestimuleerd.

Uitvoering door het UWV

Hoe heet de soep gegeten zal worden hangt af van de uitvoering door het UWV. Als geen sprake is van actieve handhaving zal een werknemer zich ook na zes maanden kunnen blijven richten op werk dat aansluit bij het niveau van waaruit de werknemer werkloos is geworden.

Eerste periode van zes maanden onveranderd

In de eerste periode van zes maanden mag de werknemer zich blijven richten op arbeid die aansluit op het niveau van de baan waaruit de werknemer werkloos is geworden. De aanscherping van de passende arbeid heeft geen gevolgen voor schoolverlaters. Voor hen is alle arbeid direct vanaf de eerste werkloosheidsdag passend, ongeacht de aard of het niveau van de arbeid.

Tijdstip inwerkingtreding

De nieuwe regels voor passende arbeid gelden voor werknemers die op of na 1 juli 2015 werkloos worden. Voor werknemers die vóór 1 juli 2015 al een WW-uitkering ontvingen, veranderen de regels niet. Dat kan anders zijn als er iets in hun situatie verandert.

Andere wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015

Naast de passende arbeid verandert er met ingang van 1 juli 2015 meer op het gebied van de WW-uitkering. Met ingang van 1 juli 2015 geldt namelijk – zoals reeds bleek uit het bovenstaande – vanaf de eerste werkloosheidsdag inkomensverrekening. Verder gelden er met ingang van 1 juli 2015 nog andere wijzigingen voor het arbeidsrecht. De meest drastische wijziging is de wijziging van het ontslagrecht met ingang van 1 juli 2015.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt echter ook het moment waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een voor onbepaalde tijd gewijzigd. Verder is vanaf 1 juli 2015 sprake van een expliciete wettelijke scholingsplicht.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015 en 1 januari 2016

De bovenstaande wijzigingen betreft wijzigingen voor het arbeidsrecht die ingaan op 1 juli 2015. Echter, dezelfde wet, te weten de Wet Werk en Zekerheid, brengt ook wijzigingen voor het arbeidsrecht mee die ingaan op 1 januari 2015 en 1 januari 2016.

Met ingang van 1 januari 2015 is de mogelijkheid om een proeftijdbeding op te nemen in een korte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beperkt. Ook voor het concurrentiebeding gelden vanaf 1 januari 2015 beperkingen. Vanaf 1 januari 2015 geldt dat een concurrentiebeding in beginsel niet meer opgenomen mag worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Verder is de mogelijkheid om de loondoorbetaling uit te sluiten vanaf 1 januari 2015 beperkt en is ook de geldigheidsduur van het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst met ingang van 1 januari 2015 beperkt. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2015 een aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Met ingang van 1 januari 2016 verandert de opbouw en duur van de WW-uitkering. Ook vinden met ingang van 1 januari 2016 nog enkele wijzigingen in het ontslagrecht plaats.

Wij houden je op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van de wijzigingen in het ontslagrecht en de andere wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht door hierover blogberichten te plaatsen op onze website. Wij plaatsen periodiek blogberichten, waarin vrij uitgebreid wordt ingegaan op één of meerdere wijzigingen van het arbeidsrecht.

Wil je graag goed geïnformeerd worden over de wijzigingen in het ontslagrecht en andere wijzigingen in het arbeidsrecht, meld je dan aan als volger via twitter, link met mij via LinkedIn en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we zowel jou als andere bezoekers van dienst kunnen zijn.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.