Aanvullende uitkeringen oudere werknemers verdwijnen
24 september 2015 
in Ontslag

Aanvullende uitkeringen oudere werknemers verdwijnen

Voor oudere werknemers bestaat momenteel onder omstandigheden na afloop van de verlengde WW-uitkering nog recht op een IOAW-uitkering of een IOW-uitkering. De IOAW-uitkering is de uitkering die is gebaseerd op de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers. De IOW-uitkering is de uitkering die is gebaseerd op de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werkloze werknemers.

IOAW-uitkering voor oudere werknemers

De IOAW stond tot 1 januari 2015 open voor werknemers die na hun vijftigste verjaardag werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt werden. De IOAW komt op termijn te vervallen door enkel nog werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 aanspraak te geven op deze uitkering. De IOAW wordt dus afgesloten voor werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1965. Werknemers die zijn geboren vóór 1 januari 1965 kunnen nog gebruik maken van de IOAW-uitkering

Geen vermogenstoets, wel partnertoets

De IOAW-uitkering biedt oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers na hun verlengde WW-uitkering een inkomenswaarborg op het niveau van het sociaal minimum. De IOAW kent anders dan de Wet Werk en Bijstand geen vermogenstoets, maar net als de Wet Werk en Bijstand wel een partnertoets. De IOAW wordt uitgevoerd door de gemeente.

IOW-uitkering: geen vermogens- en partnertoets

De IOW-uitkering biedt oudere werkloze werknemers na hun verlengde WW-uitkering een inkomenswaarborg op het niveau van het sociaal minimum. De IOW kent anders dan de Wet Werk en Bijstand geen vermogenstoets en geen partnertoets. Instroom in de IOW-uitkering blijft mogelijk tot 1 januari 2020 voor werkloze werknemers die bij aanvang van hun werkloosheid 60 jaar of ouder waren.

Dit betekent dat werknemers die op hun eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder waren en waarvan het recht op een WW-uitkering is ontstaan vóór 1 januari 2020 aansluitend recht hebben op een IOW-uitkering als zij ook voor het overige voldoen aan de voorwaarden daarvoor. De IOW wordt uitgevoerd door het UWV.

Andere wijzigingen uitkeringen

Naast de IOW-uitkering en de IOAW-uitkering vinden ook wijzigingen plaats in de WW-uitkering. De opbouw en duur van de verlengde WW-uitkering verandert namelijk per 1 januari 2016. Verder zal met ingang van 1 juli 2015 eerder passende arbeid aanvaard dienen te worden en vindt per 1 juli 2015 vanaf de eerste werkloosheidsdag inkomensverrekening plaats.

Andere wijzigingen arbeidsrecht

De bovenstaande wijzigingen betreft wijzigingen die zien op uitkeringen. Daarnaast vinden er ook nog allerlei andere wijzigingen plaats die van belang zijn voor u als werknemer of werkgever. Een deel van de wijzigingen in het arbeidsrecht is al ingegaan op 1 januari 2015.  Een ander deel daarvan geldt met ingang van 1 juli 2015.

Met ingang van 1 januari 2015 is de mogelijkheid om een proeftijdbeding op te nemen in een korte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beperkt. Ook voor het concurrentiebeding gelden vanaf 1 januari 2015 beperkingen. Vanaf 1 januari 2015 geldt dat een concurrentiebeding in beginsel niet meer opgenomen mag worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Verder is de mogelijkheid om de loondoorbetaling uit te sluiten vanaf 1 januari 2015 beperkt en is ook de geldigheidsduur van het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst met ingang van 1 januari 2015 beperkt. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2015 een aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht drastisch gewijzigd. Verder wordt met ingang van 1 juli 2015 de ketenregeling gewijzigd. Tevens is vanaf 1 juli 2015 sprake van een expliciete wettelijke scholingsplicht.

Wij houden je op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van de wijzigingen in het ontslagrecht en de andere wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht door hierover blogberichten te plaatsen op onze website. Wij plaatsen periodiek blogberichten, waarin vrij uitgebreid wordt ingegaan op één of meerdere wijzigingen van het arbeidsrecht.

Wil je graag goed geïnformeerd worden over de wijzigingen in het ontslagrecht en andere wijzigingen in het arbeidsrecht, meld je dan aan als volger via twitter, link met mij via LinkedIn en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we zowel jou als de andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.