Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 als gevolg van WWZ
06 juli 2015 
in Ontslag

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 als gevolg van WWZ

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat het ontslagrecht met ingang van 1 juli 2015  als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend is gewijzigd.

Naast de wijzigingen in het ontslagrecht zijn er nog verschillende andere wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf 1 juli 2015 als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Ontslagrecht 2015

De wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015 als gevolg van de WWZ zijn samengevat in mijn blog wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015.

In dit blog wordt ingegaan op de andere wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de WWZ.

Ketenregeling

Vanaf 1 juli 2015 is de ketenregeling, de regeling aan de hand waarvan wordt bepaald, wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ook gewijzigd.

Meer informatie hierover kunt u vinden in mijn blog “vanaf 1 juli 2015 eerder sprake van een vast arbeidscontract”.

Expliciete wettelijke scholingsplicht

Per 1 juli 2015 geldt een expliciete wettelijke scholingsplicht.

Tot 1 juli 2015 werd die plicht al aangenomen op grond van het goed werkgeverschap.

Als gevolg van de WWZ is deze plicht vanaf 1 juli 2015 expliciet opgenomen in de wet.

Het zal – gezien de stringente eisen die vanaf 1 juli 2015 gaan gelden voor een ontslag – voor werkgevers van belang zijn zich strikt aan deze plicht te houden.

Wijzigingen in WW-uitkering

Met ingang van 1 juli 2015 zijn ook enkele wijzigingen ingegaan op het gebied van de WW-uitkering.

Met ingang van 1 juli 2015 is namelijk eerder sprake van passende arbeid.

Verder vindt vanaf 1 juli 2015 inkomensverrekening plaats met ingang van de eerste werkloosheidsdag.

De opbouw en duur van de WW-uitkering wijzigt ook als gevolg van de WWZ.

Die wijziging gaat echter pas in op 1 januari 2016.

Mocht u daarover nu al informatie willen lezen, dan kan dat in mijn blog over de wijzigingen in de opbouw en duur van de WW-uitkering per 1 januari 2016.

Overige uitkeringen

Niet alleen vinden er wijzigingen plaats in de WW-uitkering. De WWZ brengt ook wijzigingen aan in de IOW-uitkering en de IOAW-uitkering.

Dat zijn aanvullende uitkeringen voor oudere werknemers na afloop van de WW-uitkering.

Deze aanvullende uitkeringen voor oudere werknemers verdwijnen op termijn.

Verder wordt de faillissementsuitkering die werknemers ontvangen vanaf 1 januari 2016 gemaximeerd.

Wijzigingen met ingang van 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 waren er ook al enkele wijzigingen opgetreden in het arbeidsrecht als gevolg van de WWZ.

Deze stip ik hieronder ook nog kort aan.

Ook hierover kunt u meer informatie vinden in de betreffende blogs.

Het betreft de volgende wijzigingen:

Wennen aan het nieuwe ontslagrecht

Voor veel werkgevers en werknemers zal het nieuwe ontslagrecht in het begin nog moeilijk te volgen zijn.

De wijzigingen in het ontslagrecht die vanaf 1 juli 2015 gaan gelden, zijn namelijk heel drastisch.

Dergelijke drastische wijzigingen hebben zich de afgelopen zeventig jaar niet voorgedaan.

Om je in de gelegenheid te stellen te wennen aan het nieuwe ontslagrecht zal ik periodiek verschillende wijzigingen in het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 verder uitdiepen voor jou in mijn blogs.

Als je hiervan op de hoogte gehouden wilt worden, volg mij dan via twitter, link met mij via LinkedIn en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Mocht je naar aanleiding van de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” of een van mijn blogs een vraag hebben, die je graag beantwoord zou zien in de kennisbank of een blog, laat dit mij dan weten via onderstaand formulier.

Mogelijk kan dan een artikel van de kennisbank worden uitgebreid, daaraan een extra artikel worden toegevoegd of hieraan een blog worden gewijd.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.