Hoogte faillissementsuitkering werknemer beperkt per 1 januari 2016
22 oktober 2015 

Hoogte faillissementsuitkering werknemer beperkt per 1 januari 2016

De hoogte van de faillissementsuitkering van de werknemer wordt vanaf 1 januari 2016 gemaximeerd.

Tot 1 januari 2016 is alleen de periode waarover het UWV de faillissementsuitkering betaalt gemaximeerd.

Vanaf 1 januari 2016 wordt ook de hoogte hiervan gemaximeerd.

Faillissementsuitkering

Het UWV kan op verzoek van de werknemer de verplichting van de werkgever om de werknemer salaris en vakantiebijslag te betalen overnemen als de werkgever failliet gaat of door surseance van betaling niet meer in staat is de werknemer het salaris en de vakantiebijslag te betalen.

Overname betalingsverplichting

De betalingsverplichting die het UWV overneemt van de werkgever betreft:

  • het salaris over maximaal dertien weken voorafgaand aan de dag waarop de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of de dag waarop de arbeidsovereenkomst door ontbinding, met wederzijds goedvinden of van rechtswege eindigt;
  • het salaris over de opzegtermijn met een maximum van zes weken; en
  • de vakantiebijslag over een periode van maximaal een jaar.

Het doel van de faillissementsuitkering is om de werknemer te beschermen tegen de betalingsonmacht van de werkgever.

De werknemer dient eerst de werkgever aan te spreken tot betaling voordat de werknemer een beroep kan doen op de uitkering.

Vanaf 1 januari 2016 maximum

Tot 1 januari 2016 is het bedrag dat wordt uitbetaald niet gemaximeerd.

Als een werknemer dus een salaris ontvangt van € 15.000 bruto per maand vermeerderd met 8% vakantiebijslag dan neemt het UWV tot 1 januari 2016 die gehele betalingsverplichting over.

Anders dan voor andere uitkeringen, zoals de WW-uitkering en de Ziektewetuikering, geldt er voor de faillissementsuitkering tot 1 januari 2016 dus geen maximum dagloon.

Vanaf 1 januari 2016 wordt dit anders.

Het salaris is vanaf 1 januari 2016 beperkt tot maximaal 100/108ste maal anderhalf keer het maximum dagloon.

De hoogte van de nog te ontvangen vakantiebijslag wordt beperkt tot 8% over het bedrag dat past bij een salaris gelijk aan anderhalf keer het maximum dagloon.

Werknemers dragen vanaf 1 januari 2016 hiermee zelf het risico over inkomen dat uitstijgt boven de genoemde maxima.

Inkomensverrekening

Verder wordt bij vaststelling van de hoogte van de uitkering – net als vanaf 1 juli 2015 geldt voor de WW-uitkering – niet langer uitgegaan van urenverrekening, maar van inkomensverrekening.

Overige wijzigingen per 1 januari 2016

De maximering van de faillissementsuitkering is niet de enige wijziging met ingang van 1 januari 2016.

Daarnaast gaan de volgende wijzigingen in met ingang van 1 januari 2016:

Ontslagrecht 2015

Per 1 juli 2015 vonden reeds wijzigingen in het ontslagrecht plaats. Dat betrof zeer drastische wijzigingen. De wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015 zijn samengevat in mijn blog wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015.

Ontslagrecht 2019

Als je uitgebreidere informatie wenst over het ontslagrecht per 1 januari 2019 raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht” of download ons gratis e-book “ontslagrecht 2019“.

Overige wijzigingen per 1 juli 2015

Naast de wijzigingen van het ontslagrecht hebben met ingang van 1 juli 2015 verschillende andere wijzigingen plaatsgevonden.

Het betreft de volgende wijzigingen:

Wijzigingen met ingang van 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 waren er ook al enkele wijzigingen opgetreden in het arbeidsrecht.

Het betreft de volgende wijzigingen:

Verder verdwijnen de aanvullende uitkeringen voor oudere werknemers op termijn.

Op de hoogte blijven

Als je op de hoogte gehouden wilt worden van wijzigingen in het arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht, volg mij dan via twitter, link met mij via LinkedIn en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.